WYSIWYG Web Builder
ผลกระทบการเกิดจากภาวะโลกร้อน
1.สารภูมิแพ้แพร่ระบาด

2. สัตว์อพยพไร้ที่อยู่
3. "พืช"ขั้วโลกคืนชีพ

4. ทะเลสาบหายสาบสูญ
5.น้ำแข็งใต้พื้นโลกละลาย
6.ชนวนเกิดไฟป่า
7.ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงอยู่รอด

8.ดาวเทียมโคจรเร็วกว่าเดิม
9.ภูเขากระเด้งตัวเหนือพื้นโลก
10.โบราณสถานเสียหาย